Naturvival Federation

Fedeartion Naturvival

Federation

Naturvival

Intrnational Outdoor Federation

Naturvival

Naturvival (IOF)

Naturvival

Naturvival (IOF)

Federacja Naturvival

Jak i dlaczego projekt Naturvival (International Outdoor Federation)

  • Pomysł utworzenia międzynarodowej federacji outdoorowej narodził się głęboko w dziczy, blisko czystej rzeki w ciepłe ogniska – czyli w miejscu naszej pracy. Od wielu lat szkolimy profesjonalistów i młodzież, obserwujemy jak pokolenia się zmieniają i coraz trudniej jest im żyć zgodnie z tym co oferuje natura. Coraz  trudniej jest  naszym pokoleniom w odpowiedni sposób czerpać korzyści z przebywania na łonie natury i wykorzystywania jej piękna. Myślą przewodnią Federacji jest nauka i szkolenia, wprowadzanie i przekazywanie wiedzy, która jest niezbędna aby budować odpowiednie postawy, które pozwalają na efektywną współpracę człowieka z przyrodą. Jest wiele słów, które mogą określić ten proces szkoleniowy, my wprowadziliśmy Naturvival. 

 

  • Naturvival (IOF) jest organizacją, która powstała poprzez i dla działalności outdoorowej tworzonej przez ekspertów i profesjonalistów z całej europy. Naturvival (IOF) jest pionierską organizacją zajmującą się w sposób profesjonalny i zaawansowany przekazywaniem wiedzy z zakresu współczesnych technik survivalowych oraz budowania odpowiednich relacji z przyrodą.

 

  • Podstawową misją Naturvival (IOF) jest wprowadzanie możliwości dla profesjonalistów i ich uczniów pozyskiwania najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia, wymiany zdań, opinii , promocji oraz kwalifikacji z zakresu życia w środowisku naturalnym i technik przetrwania.  Jest to także platforma do promocji rożnego podejścia do słowa survival. Zrzeszamy IOF instruktorów, IOF szkoły, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, wojsko oraz inne jednostki, które prowadzą wiele form działalności outdoorowej.

 

  • Naturvival (IOF) jest zaangażowany w zrównoważone gospodarowanie środowiskiem naturalnym, służy pozyskiwaniu wspólnej wiedzy dla jego członków na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

  • Eksperci oraz instruktorzy (IOF) mają możliwość regularnego spotykania się i wymiany bieżących doświadczeń z zakresu technik survivalowych oraz zdobywania nowych kwalifikacji na polu przekazywania wiedzy.